Tullintori mukana liikennetyökirjahankkeessa

Kuluneiden kolmen vuoden aikana Suomen tieliikenteessä kuoli keskimäärin yksi ja loukkaantui keskimäärin 150 alakouluikäistä lasta vuosittain. Kaksi kolmesta lasten liikennetapaturmista sattui taajamien sisällä. Useat vakavat onnettomuudet sattuvat lapsille heidän ylittäessään katua tai tietä lähiympäristössään, kotikadullaan.

Liikennetapaturmista neljä kymmenestä tapahtui pyöräilijöille, yli kolmannes autossa matkustaneille ja joka kuudes jalankulkijoille.

Liikenne ry on yhdistys, jonka tavoitteena on lisätä lasten liikenneopetusta liikennetyökirjojen muodossa. Tuottamalla lapsille suunnattua liikenneopetusmateriaalia pyritään vähentämään lasten liikenneonnettomuuksien määrää Suomessa. Säännöllisellä ennaltaehkäisevällä liikenneopetuksella lapsi oppii liikenteen perussäännöt sekä välttämään liikenteen erilaisia vaaratilanteita. Opettamalla lapsille pienestä pitäen oikeat pelisäännöt liikenteessä, parannetaan meidän kaikkien liikenneturvallisuutta.

Tullintori on Liikenne ry:n hankkeessa mukana ja kustansi 14 puuttuvaa tieliikennetyökirjaa Sammon koulun Sairaalakadun toimipisteen ekaluokkalaisille. Kirjat jaetaan ekaluokkalaisille ala-asteen ajaksi käytettäväksi niin koulussa kuin kotonakin.