1. Rekisterinpitäjä
Kiinteistö Oy Tullintori (Y-tunnus 0844375-4)
Tullikatu 6
33100 Tampere

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Merikukka Salmi
Puhelin +358 40 1812112
E-mail. [email protected]

3. Rekisterin nimi
Kauppakeskus Tullintorin markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Kauppakeskus Tullintorin toimesta asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista, palvelujen toimittamista, palveluiden ylläpitämistä, suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja Kauppakeskus Tullintorin palvelujen kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
• Nimi
• Osoite
• Postinumero
• Sähköpostiosoite
• Matkapuhelinnumero
• Yritys ja asema
• Yrityksen osoitetiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Kauppakeskus Tullintorin asiakkailta, jotka luovuttavat henkilötietojaan rekisteröinnin yhteydessä internetpalvelussa, tekstiviestein tai muulla tavalla.
Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot. Tietoja kerätään asiakkailta käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja voidaan kerätä Kauppakeskus Tullintorin internetsivustojen välityksellä sekä sähköisessä tai ei-sähköisessä muodossa olevilla lomakkeilla (esimerkiksi palaute- ja tilauslomakkeilla) ja puhelimitse. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää myös Väestötietojärjestelmää sekä markkinointikohderyhmän muodostamiseksi edellisen lisäksi myös Ajoneuvotietojärjestelmää tai muuta yleistä rekisteriä. Asiakkaista voidaan tallentaa nimi ja syntymäaika, osoite, puhelin- ja sähköpostitiedot, matkapuhelinoperaattoritiedot, matkapuhelinmallitiedot, tieto ammatista, tunnistetiedot kuten salasana (GSM-numero) ja käyttäjätunnus, palvelun käytön päättymistiedot sekä kiinnostustiedot markkinoinnin profilointiin sekä mahdolliset suoramarkkinointikiellot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille Euroopan Unionin alueella sijaitseville tahoille kuten esimerkiksi Kauppakeskus Tullintorin yhteistyökumppaneille, asiakkaan mahdollisesti tilaamia palveluja tuottaville yhtiöille sekä viranomaisille. Tietoja voidaan luovuttaa tavaroiden ja palveluiden toimittamista varten tai Kauppakeskus Tullintorin ja asiakkaan välisen sopimuksen toteuttamiseksi sekä suoramarkkinointiin ja etämyyntiin. Henkilötietoja ei luovuteta ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Palvelun asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon toimesta. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus rekisteröityjen tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten.

Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä saada tarkastettavakseen häntä koskevat, sähköisesti tallennetut tiedot. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta siitä aiheutuvan kohtuullisen, välittömät kustannukset kattavan korvauksen, jos siitä, kun asiakas on edellisen kerran saanut hänestä rekisteriin tallennetut tiedot tarkastettavakseen, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

 

Päivitetty 18.3.2020